Narzędzia wbudowane w CRM 4Hero do zarządzania zespołem sprzedaży zapewniają możliwość dokładnego monitorowania działań handlowców, a także wspierania ich na każdym etapie pracy z klientem. Rozbudowane moduły analityczne i prognozujące pozwalają na bieżąco oceniać sytuację oraz wprowadzać zmiany w strategii handlowej.

Przekazywanie wiedzy handlowcom

Wiedza sprzedażowa w zasięgu ręki!

CRM 4Hero zapewnia merytoryczne wsparcie dla handlowców. Dzięki szczegółowym opisom poszczególnych etapów pracy handlowiec dokładnie wie co powinien zrobić i jakie ma możliwości podczas kontaktu z klientem.

Prognozowanie wyniku

Kontroluj prognozy wyników i dostosuj do nich strategię całego zespołu!

Narzędzia analityczne wbudowane w CRM 4Hero pozwalają na prognozowanie wyników sprzedaży na podstawie posiadanych danych. Kierownik działu handlowego jest w stanie przygotować skuteczną strategię pozwalającą osiągnąć określone cele.

Raporty i analizy

Monitoruj jakość pracy zespołu sprzedaży dzięki raportom i analizom!

Szczegółowe raporty i analizy oferowane przez CRM 4Hero zapewniają stały monitoring pracy zespołu sprzedaży oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzanych działań na przyszłość. Wszystkie dane prezentowane są pod postacią estetycznych, czytelnych wykresów.

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Wykorzystaj KPI do zwiększenia wydajności handlowców!

CRM 4Hero zapewnia możliwość monitorowania postępów i wydajności zespołu sprzedaży przy pomocy Kluczowych Wskaźników Efektywności (Key Performance Indicators – KPI). Ułatwiają one w czasie szybszym niż raporty i analizy wykrycie ewentualnych zdarzeń wymagających uwagi kierownika działu handlowego.

Kompletna wiedza o kliencie

Wszystkie informacje na temat kontrahenta w jednym miejscu!

Wewnętrzna baza danych CRM 4Hero zawiera w sobie komplet informacji na temat klienta. Możliwość załączania do leadów i kontrahentów plików zewnętrznych zapewnia handlowcom dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów w jednym miejscu.

Szybkie wdrożenie nowego handlowca

Wdrażaj nowego handlowca w pracę zespołu szybciej niż dotychczas!

CRM 4Hero ułatwia wdrożenie nowego handlowca do zespołu. Wewnętrzna baza wiedzy zapewnia mu niezbędne informacje o klientach oraz procedurach sprzedaży, a także opisuje możliwości wszystkich posiadanych przez 4Hero narzędzi.