Nowości sierpień 2015 – zarządzanie projektami – wieloetapowe zadania, zadania podległe, rejestr czasu pracy

>>Nowości sierpień 2015 – zarządzanie projektami – wieloetapowe zadania, zadania podległe, rejestr czasu pracy

Nowości sierpień 2015 – zarządzanie projektami – wieloetapowe zadania, zadania podległe, rejestr czasu pracy

W sierpniu 2015 rozbudowaliśmy 4Hero CRM o nowe funkcje umożliwiające prowadzenie bardziej rozbudowanych projektów sprzedażowych. 4Hero CRM Online rozwija się w kierunku aplikacji, która będzie narzędziem również do zarządzania projektami. Nowe funkcje umożliwiają realizacje zadań, które mają własne etapy ich realizacji, w ramach zadania można realizować kolejne, podległe zadania cząstkowe, a także wprowadziliśmy rejestr czasu pracy, który umożliwia mierzenie zamierzonego i rzeczywistego czasu pracy nad zadaniem.

Wieloetapowe zadania

W słowniku rodzaju zadań wprowadziliśmy nowy typ zadania „Zadanie z etapami”. Taki rodzaj zadania ma określone etapy, które należy zrealizować aby zadanie uznać za wykonane. Przykładowe zastosowanie to zdefiniowane zdania „Przygotowanie kosztorysu – kalkulacji”. Osoba, której zlecamy przygotowanie kosztorysu – kalkulacji ma wykonać:

  • Uzyskanie wymagań – Skontaktować się z klientem aby zebrać komplet informacji
  • Aktualizacja cenników – Zaktualizować cenniki od dostawców aby pracować na aktualnych informacjach
  • Przygotowanie kalkulacji – Przygotować właściwą kalkulację, kosztorys
  • Przekazanie do klienta – Przekazać kalkulację do klienta i wyjaśnić jej składowe

Dzięki wprowadzeniu etapów do zadania, wiemy na jakim etapie jest dane zadanie

Formularz realizacji zadania – notatki i podległe zadania

Dla zadań „z etapami” wprowadziliśmy nowy formularz, który umożliwia w ramach tego zadania dodawanie kolejnych notatek, a także podległych zadań. Dzięki temu duże, rozbudowane zadania, których wykonanie jest wieloetapowe jest zdecydowanie prostsze. Pracując nad zadaniem możemy dodawać do niego notatki, które pomogą nam skuteczniej pracować nad wieloma zadaniami, nie zaśmiecają również głównego Leadu. Możemy także stworzyć sobie (lub innym osobom) kolejne, cząstkowe, podległe zdania. Zagnieżdżanie zadań jest nieograniczone, czyli każde zadanie może mieć podległe mu zadania itd.

Rejestr czasu pracy zadania

Dla zadań „z etapami” wprowadziliśmy możliwość ewidencjonowania rzeczywistego czasu pracy wykonania tego zadania. Dzięki temu, dotychczasowy plan, nakład pracy na wykonanie zadania, można weryfikować z rzeczywiście poświęconym czasem. Informacje z rejestru czasu pracy są prezentowane w kalendarzu danej osoby. Informacje wprowadzone do rejestru czasu pracy zadania zapisują się również w nagłówku zadania. Dzięki temu

  • Możemy weryfikować wykonanie zadań – planowany vs poświęcony czas
  • Planować i weryfikować obciążenie pracą poszczególnych osób

Pozostałe ulepszenia

Wprowadziliśmy również inne, drobne usprawnienia. Do zadania „z etapami” możliwe jest przypisanie wielu plików do zadania, udostępnione zostały też nowe kolumny na liście zadań, które prezentują ostatnie wykonane działanie w danym zadaniu, oraz kolejne działanie (podległe)

 

By |2018-05-28T08:31:05+00:00Październik 7th, 2015|Nowości|0 Comments

Leave A Comment