Jaki CRM wybrać, i kiedy powinien to być CRM pracujący online?

>, CRM>Jaki CRM wybrać, i kiedy powinien to być CRM pracujący online?

Jaki CRM wybrać, i kiedy powinien to być CRM pracujący online?

Wg Gartnera, wydatki przedsiębiorstw na systemy i narzędzia CRM w 2014 roku, po raz kolejny wzrosną, oznacza to, że jeszcze więcej firm będzie modernizowało lub wybierało nowe systemy CRM. Systemy CRM online są wg Microsoftu wybierane w 60% przypadków i udział ten rośnie. Jakie są korzyści z wersji Online dla użytkowników oraz jakie są koszty w obu przypadkach? Bezawaryjność, dostęp z każdego miejsca, ciągły praca na najnowszej aktualnej wersji oraz stałe i przewidywalne koszty to główne argumenty przemawiającymi za systemami Online. Większa kontrola nad własną infrastrukturą i miejscem przechowywania danych, brak uzależnienia od działania Internetu oraz uniezależnienie od terminu wprowadzania zmian przez producenta systemu, to argumenty za systemami działającymi we własnej infrastrukturze.

Przewidywalność kosztu obsługi systemu i bezawaryjność

Największą wadą systemów IT jest to, że czasami nie działają. Gdy wystąpi awaria i nie można na nich polegać, to trzeba wzywać serwis, lub ponosić koszty stałej obsługi informatycznej. We wszystkich przypadkach dla małych i średnich firm, są to istotne i najczęściej nieprzewidywalne koszty. W przypadku systemu CRM pracujących online, całość kosztów i obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury i poprawnym działaniem jest w kwestii producenta. Również rozwój tej infrastruktury, po to aby działała wydajnie, czyli nowe, szybsze serwery, nowe wersje oprogramowania, wszystko to jest na głowie producenta. Z racji skali, łączne koszty dla producenta są niższe, a także zależy mu na ich maksymalnym zmniejszaniu, co przekłada się na niższą cenę oprogramowania dla klienta. Wybierając wersję online koszty są z góry ustalone i przewidywalne, kłopot i zapewnienie zasobów ludzi i sprzętowych związany z utrzymaniem prawidłowego działania, usuwaniem awarii bądź utrzymania jest wyłącznie po stronie producenta.

Aktualizacja oprogramowania, praca na starej wersji

Dobre systemy (nie tylko CRM) cały czas się rozwijają. W zależności od tempa rozwoju i zmian na rynku, nowe wersje i funkcjonalności wypuszczane są od bardzo rzadko (raz na rok), po bardzo często (kilka razy w miesiącu). Wprowadzenie nowej wersji wiąże się zawsze z krótszym lub dłuższym przestojem, przeprowadzeniem testów zgodności z nową wersją, a także wykonaniem samych prac. Wszystko to, oprócz kłopotów i zakłóceń, jest również źródłem kosztów. Z tych powodów nowe wersje w firmach są wgrywane rzadziej. Opóźnienie wgrania nowych wersji skutkuje większymi problemami, niż przy małych ewolucyjnych zmianach, a także większym zdziwieniem i utrudnieniem dla użytkowników, gdy zmienia się w systemie istotna jego część. O braku korzyści z wykorzystania nowych funkcji również nie należy zapominać. W systemach online, to producent przeprowadza testy, aktualizuje oprogramowanie, utrzymuje tylko jedną najnowszą wersję, a także robi to w sposób masowy (bo dla wszystkich użytkowników), dzięki czemu jednostkowo ponosi niższy koszt. Ponieważ całość pracuje w jego infrastrukturze, zmniejsza się również problem związany ze zgodnością sprzętu i pozostałego oprogramowania. Wybierając wersję online, pracujemy zawsze na najnowszej aktualnej wersji, a koszty aktualizacji ponosi wyłącznie producent. Ze względu na ciągłą aktualizacje, zakłócenie pracy związane ze zmianami jest również minimalne.

Praca z każdego miejsca

W dzisiejszych czasach, w coraz większym stopniu praca to nie miejsce, tylko czynność, która jest wykonywana. Wykonywanie jest zarówno w biurze, bezpośrednio u klienta, w trasie, pociągu, kawiarni bądź w domu. Przekłada się to na większą elastyczność i wydajność firmy, a także zadowolenie klientów i pracowników. W przypadku systemów instalowanych we własnej firmie, często systemy te nie są dostępne z poza biura, bądź zapewnienie takiego dostępu powoduje istotne dodatkowe koszty. Często też taki dostęp nie jest wystarczająco wydajny i stabilny. W przypadku systemów CRM Online zapewnienie dostępu do systemu przez Internet jest ich naturalną właściwością, więc dostęp ten po prostu jest i działa. Oczywiście należy pamiętać, że nie ma zabezpieczeń niemożliwych do złamania, i regularnie następują włamania nawet do banków czy innych instytucji rządowych. Z racji skali i dostępnych zasobów najczęściej poziom zabezpieczeń i dostępnośći systemów dostępnych Online jest istotnie większy, niż systemów znajdujących się we własnej infrastrukturze. Standardem jest m.in. szyfrowanie transmisji przy użyciu technologii SSL, wielokrotne i zapasowe łącza dostępowe i ciągły monitoring infrastruktury. Systemy CRM Online, są dostępne z każdego miejsca z internetem w sposób bezpieczny tj. zapewniający ciągłość dostępu i zabezpieczony przed dostępem do danych osób niepowołanych.

Wymogi ustawowe dotyczące przechowywania danych we własnej infrastrukturze

W pewnych przypadkach wymogi ustawowe (np. dotyczące tajemnicy bankowej, adwokackiej itp.) wymagają przechowywanie danych na własnych serwerach, w takim przypadku sytuacja jest prosta, należy zapewnić zgodność z wymogami. Jeżeli jesteś zobowiązany ustawą lub innymi wymaganiami do przechowywania danych wyłącznie na własnych serwerach skorzystaj z tradycyjnego systemu CRM we własnej infrastrukturze lub skorzystaj z opcji udostępnienia systemu CRM Online z własnej infrastruktury (w 4Hero jest to dostępne w pakiecie Enterprise).

Uniezależnienie się od dostępu do intenetu

W rzadkich przypadkach, może się zdarzyć, że dostęp do Internetu w danej lokalizacji jest niemożliwy, niestabilny, bardzo kosztowny, lub po prostu nie jest akceptowalna nawet minimalna przerwa. Takimi sytuacjami mogą być miejsca lub zastosowania wysokiego ryzyka np. systemy medyczne używane do leczenia, ratownicze i inne. W przypadku sprzedaży detalicznej np. w markecie, nie jest również dopuszczalna nawet krótka przerwa w dostępie – gdyż wtedy nie ma żadnej możliwości obsługi klienta. Najczęściej w takich zastosowaniach nie stosuje się systemów CRM, bądź kluczowe funkcje (np. sprzedaż kasowa) jest uniezależniona od dostępności funkcji CRM. Jeżeli nie masz możliwości zapewnić ciągłego dostępu do Internetu, lub twoje zastosowanie wyklucza najkrótszą awarie lub zakłócenie z powodów ustawowych, zdrowotnych lub finansowych, skorzystaj z wersji oprogramowania działającego w 100% we własnej infrastrukturze, szczególnie w odniesieniu do funkcji, które tego wymagają. Pozostałe mogą działać online.

Jeżeli jesteś na etapie wyboru systemu CRM to najczęściej właściwym wyborem będzie system pracujący Online. Ilość sytuacji w której korzystniejsza będzie instalacja „u siebie” zmniejsza się ciągle. Pamiętaj, że wybierasz system aby używać go co najmniej kilka lat. Jeżeli masz pytania, lub chciałbyś poznać pozostałą funkcjonalność i korzyści 4Hero CRM, skontaktuj się z nami.

By |2018-05-28T07:46:37+00:0029 maja, 2014|4Hero, CRM|0 Comments

Leave A Comment