Jak zwiększyć wydajność zespołu dzięki narzędziom do pracy grupowej?

>>Jak zwiększyć wydajność zespołu dzięki narzędziom do pracy grupowej?

Jak zwiększyć wydajność zespołu dzięki narzędziom do pracy grupowej?

W każdym projekcie jaki prowadzimy, kluczowym elementem będzie jego efektywność. Zwłaszcza, gdy w pracę nad danym zagadnieniem zaangażowanych jest kilka innych osób. Dlatego w CRM 4Hero wprowadziliśmy skuteczne narzędzia do pracy grupowej pozwalające na usprawnienie wewnętrznej komunikacji, co w bardzo dużym stopniu wpływa na wydajność pracy.

W poniższym artykule pokażemy w jaki sposób zwiększyć wydajność pracy zespoły, lub poszczególnych współpracujących ze sobą zespołów przy wykorzystaniu 4Hero.

Cała wiedza w jednym miejscu

Skuteczna praca to nie tylko odpowiednie narzędzia do jej wykonywania, ale również wszystkie niezbędne informacje, jakich potrzebują osoby zaangażowane w projekt dostępne w jednym miejscu.

Dlatego właśnie formularz zadania w 4Hero zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby możliwe było wykorzystanie go do gromadzenia wszelkich niezbędnych danych. W panelu znajdziemy wszystkie elementy, jakie są potrzebne do sprawnego poradzenia sobie z każdym projektem: zakres zadania (1), termin (2), budżet (3) oraz wszystkie podpięte dokumenty (4) pozwalające na łatwe sięganie do zbioru zadań.

Mniej czasu potrzebnego na biurokrację

Większa wydajność wiąże się ze zmniejszeniem do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na biurokrację. W związku z tym 4Hero umożliwia w jednym miejscu sprawne prowadzenie notatek do projektu (5), wysyłanie maili bezpośrednio z systemu (6) (każda wysłana wiadomość/stworzona notatka jest od razu zapisywana w zadaniu i dostępna z jego poziomu), oraz ewidencjonowanie czasu pracy (7).

Łatwa kontrola postępów pracy i wyników

Zlecający dany projekt, dzięki dostępowi do zadania ma możliwość stałego nadzoru nad aktualnym statusem zadań przypisanych do grupy, przez co może aktywnie uczestniczyć we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach prac nad zagadnieniami. Dzięki rejestrowi pracy (poprzednie zdjęcie pkt. 7) ma możliwość wglądu w czas, jaki zabierają pracownikom poszczególne czynności.

Porządek w zadaniach

4Hero może być wykorzystywany zarówno do kontrolowania prostych zadań, jak i wieloetapowych, rozbudowanych projektów. Dzięki odpowiednim zawartym w nich opcjom jesteśmy w stanie uporządkować je w taki sposób, aby nawet mimo sporej ilości wciąż zachować nad nimi kontrolę.

Każde z zadań może mieć przypisany odpowiedni zespół osób (8) i należeć do konkretnej listy projektów (9). Każde z nich również ma przypisane konkretne etapy działań (10), dzięki czemu zlecający jest w stanie na bieżąco kontrolować ich aktualny status.

Co dają narzędzia do pracy grupowej?

Narzędzia do pracy grupowej zawarte w CRM 4Hero zapewniają przede wszystkim wyższą wydajność pracy. Dzięki pełniejszej komunikacji na linii wykonujący – team leader – zleceniodawca – klient mamy możliwość jeszcze efektywniej wykorzystywać zgromadzone zasoby. Od rozdzielania konkretnych zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, poprzez kontrolowanie ich czasu pracy, aktualnego statusu, aż po ostateczny odbiór. Dla poszczególnych pracowników, narzędzia kontroli zadań w 4Hero zapewnią porządek organizacyjny i możliwość zaplanowania toku pracy nawet przy dużej ilości projektów, w których uczestniczą.

By |2018-05-28T09:42:54+00:00Styczeń 25th, 2017|Metodyka|0 Comments

Leave A Comment