Ranking Expert Market stawia Polskę dopiero na 33 pozycji pod względem najbardziej produktywnych państw spośród 35 biorących udział w badaniu. Oznacza to, że mimo iż w porównaniu z innymi pracujemy sporo, efekty naszej pracy są mniej niż zadowalające. Na szczęście wynik ten można poprawić zwiększając wydajność i rentowność naszych działań. Pomóc w tym może odpowiedni system CRM.

Jak to jest z naszą produktywnością?

Jak widać z poniższej tabeli, mimo, że pracujemy naprawdę sporo, nasz przychód na osobę prezentuje się dość miernie. Jest to wynikiem niskiej wydajności pracy spowodowanej zbyt długim czasem trwania konkretnych działań. Aby skutecznie z tym walczyć, warto zastosować nowoczesne narzędzia usprawniające produktywność, czyli systemy CRM pozwalające zapanować nad większością obowiązków, sporą część z nich po prostu automatyzując.

Jak CRM wpływa na produktywność?

Podstawowym założeniem zwiększenia produktywności jest wyeliminowanie możliwie największej ilości działań nieefektywnych. Tylko jak je znaleźć? Najprostszym sposobem jest policzenie rentowności poprzez zestawienie ze sobą potencjalnych zysków z kosztami (również czasowymi), jakie musimy ponieść w celu wykonania konkretnych czynności.

Liczenie rentowności na szczęście można w znaczny sposób zautomatyzować. Nowoczesny system CRM służący do zarządzania projektami jest w stanie na bieżąco rejestrować czas pracy a następnie zestawiać go z wartością przewidywanych zysków.

Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić efektywność każdego elementu firmy: od kanałów sprzedaży, poprzez konkretne produkty, klientów a nawet pracę poszczególnych pracowników. A w związku z tym mamy możliwość podejmowania szeroko zakrojonych działań strategicznych sprzyjających rozwojowi biznesu.

Jak poprawić produktywność z 4Hero?

CRM 4Hero zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia służące zwiększaniu produktywności. Wśród nich znajdziemy:

  • Organizer pozwalający na jeszcze lepsze zorganizowanie pracy. Dzięki kalendarzowi i liście zadań będziemy w stanie skutecznie zarządzać prowadzonymi przez nas projektami, aby zakończyć je w zakładanym terminie.
  • Generator leadów samodzielnie tworzący leady i przypisujący zadania handlowcom (lub wykonujący je samodzielnie!). Ten mechanizm w zauważalnym stopniu zwiększa wydajność działu handlowego i pozwala jeszcze lepiej panować nad sprzedażą.
  • Szablony e-mail w dużym stopniu automatyzujące pracę z pocztą firmową. Pozwala to w błyskawiczny sposób przesłać potencjalnym klientom przygotowane wcześniej szablony ofert, czy też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania.
  • Baza wiedzy o kliencie, gdzie każdy klient posiada swój własny profil zawierający wszelkie związane z nim materiały i notatki: aby każdy handlowiec miał pełen dostęp do historii kontaktów, leadów i wszelkich potrzebnych mu do wykonywania zadań danych.

Wykorzystując w codziennej pracy CRM 4Hero jesteśmy w stanie pracować znacznie wydajniej. Przekazując część obowiązków zautomatyzowanym narzędziom skutecznie przyspieszamy wykonywanie konkretnych zadań, co wpływa pozytywnie nie tylko na rentowność projektów, lecz również naszą produktywność. Wykorzystanie systemów CRM w codziennej pracy na jeszcze większą skalę niż dziś jest w stanie poprawić nasze wyniki, a w konsekwencji – podnieść nasze miejsce w przyszłorocznym rankingu produktywności.