Co to jest KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności)?

>, Metodyka>Co to jest KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności)?

Co to jest KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności)?

Aby firma mogła się rozwijać, musi stawiać sobie cele do zrealizowania. Cele, których stopień realizacji powinna być mierzyć przy pomocy odpowiednich wskaźników.

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (z ang. Key Performance Indicators – KPI) pozwalają na mierzenie realizacji założonych przez przedsiębiorstwo celów, zarówno finansowych, marketingowych, jak i związanych z obsługą klienta, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Dlaczego warto stosować KPI?

Zarządzanie firmą polega na stałej kontroli wielu aspektów jej działalności, co wiąże się ze śledzeniem dużej ilości danych. Aby ułatwić ten proces, w działanie przedsiębiorstwa wdraża się Kluczowe Wskaźniki Efektywności dobrane w taki sposób, aby zredukować ilość niezbędnych do przetworzenia informacji do niezbędnego minimum.

Minimum, które powinno wystarczyć do szybkiej oceny stanu organizacji bez konieczności wgryzania się w szczegółowe zestawienia i raporty.

Takie rozwiązanie jest dużą oszczędnością czasu, pozwalając osobom decyzyjnym skupić się na ogólnej strategii działania na najbliższą przyszłość, zamiast ciągłego analizowania aktualnej sytuacji.

Jak wykorzystać KPI w codziennej pracy?

Pierwszym punktem pozwalającym na późniejsze wykorzystanie KPI jest odpowiedni dobór Wskaźników Kluczowych. Odpowiedni, znaczy pozwalający na całościowy przegląd sytuacji bez wdawania się w szczegóły. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży, czy nawet indywidualnych cech może to być od kilku, do nawet kilkudziesięciu wskaźników pozwalających na śledzenie każdego z aspektów działalności.

W przypadku zarządzania zasobami Kluczowym Wskaźnikiem Efektywności może być np. średni czas pracy, absencja chorobowa, liczba wypracowanych nadgodzin, lub poziom rotacji pracowników. Przy wskaźnikach finansowych możemy skupić się np. na zysku netto, marży ze sprzedaży, czy procentowym wzroście obrotów w porównaniu z poprzednim okresem pomiarowym. W wypadku działań marketingowych wskaźnikiem takim jest choćby ilość pozyskanych leadów, wejść na stronę, lub liczba wyświetleń reklamy.

Aby zwiększyć skuteczność KPI, warto skorzystać z poniższych porad dotyczących ich wdrażania:

  1. Wskaźniki powinny dotyczyć zagadnień ważnych dla przedsiębiorstwa i zawierać najważniejsze obszary funkcjonowania firmy.
  2. Każdy wskaźnik musi mieć określoną wartość celu na dany rok. Wraz z kolejnymi latami, wartości te powinny rosnąć, w celu pobudzenia rozwoju konkretnego obszaru przedsiębiorstwa.
  3. Na liście wybranych wskaźników kluczowych nie powinny znajdować się wskaźniki wzajemnie się wykluczające, lub konkurujące ze sobą. Należy wybrać te, na które mamy realny wpływ, oraz w stosunku do których mamy możliwość zgromadzenia niezbędnych danych w łatwy sposób (bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
  4. Większa ilość KPI powinna skupiać się na zewnętrznych aspektach działalności, zwłaszcza na badaniu satysfakcji klientów. Wskaźniki odwołujące się do wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa powinny pozostawać w mniejszości.
  5. Warto zapoznać pracowników z definicjami wybranych KPI, oraz sposobem ich obliczania. Aby zachęcić ich do działania, na podstawie wskaźników możemy wyznaczyć targety dla poszczególnych zespołów/managerów, a ich wykonywalność włączyć w system premiowania.

Kluczowe wskaźniki efektywności ułatwiają prowadzenie przedsiębiorstwa. Dzięki nim będziemy w stanie wyznaczyć priorytety w działaniu, oraz szybko podejmować decyzje na podstawie ich aktualnych wartości. Dlatego mechanizmy te warto wykorzystać w codziennej pracy nad poprawianiem osiągów firmy.

CRM 4Hero umożliwia określenie i śledzenie Kluczowych Wskaźników Efektywności w atrakcyjnej graficznie formie. Zapraszamy do skorzystania z zalet tej funkcjonalności.

By |2018-05-28T09:32:58+00:00Lipiec 14th, 2016|CRM, Metodyka|0 Comments

Leave A Comment