Co to jest Lead?

>>Co to jest Lead?

Co to jest Lead?

Lead, a dokładniej lead sprzedażowy to podstawowy element, na którym operują zespoły handlowe. W poniższym artykule pokażemy czym jest lead sprzedażowy w jaki sposób wykorzystywać je w CRM 4Hero.

Czym jest lead i do czego służy?

Leadami sprzedażowymi nazywamy wszystkie kontakty i działania z potencjalnym klientem, który może być zainteresowany naszym produktem lub usługą. Pozyskuje się go m.in. drogą elektroniczną (np. przez przeznaczone do tego celu formularze na stronach www), kontakt bezpośredni (np. wymianę wizytówek, spotkania biznesowe) lub pośredni (telemarketing). Każdy lead to pojedynczy temat handlowy, który odpowiednio poprowadzony może zmienić się w sprzedaż zakończoną sukcesem. Dlatego często zdarza się, że do jednego kontrahenta przypisywanych jest kilka różnych leadów związanych z konkretnymi ofertami na różne produkty czy usługi.

W ramy leada włącza się nie tylko dane kontaktowe potencjalnego klienta, ale również całą aktywność związaną z procesem zakupowym (notatki handlowca, lista zadań, oferty, umowy itp.). Każdy lead składa się dodatkowo z określonej ilości etapów (tzw. procesu sprzedaży definiowanego osobno dla każdego produktu lub usługi) posiadających coraz wyższe prawdopodobieństwo sukcesu.

Jak stworzyć lead w 4Hero?

CRM 4Hero umożliwia wygodne tworzenie i zarządzanie leadami, pozwalając uzupełniać je o informacje, które mogą przydać się w czasie nawiązywania relacji z kontrahentami. Aby stworzyć nowy lead w menu 4Hero w sekcji Co chcesz zrobić wybierz opcję Utwórz nowy lead (1).

W oknie Nowy lead uzupełnij poszczególne pola:

 • wpisz o czym rozmawiasz z klientem w polu Temat (2),
 • wybierz kontrahenta (3) z bazy 4Hero wpisując jego nazwę (pojawi się lista z firmami pasującymi do wpisywanej wartości) lub skorzystaj z opcji dodaj nową z GUS, aby dodać nowego klienta po numerze NIP,
 • wpisz kluczowego gracza (4), czyli osobę, z którą się kontaktujesz. Podobnie jak w poprzednim punkcie możesz dodać osobę z istniejącej bazy (zacznij wpisywać jej dane, aby wyszukać kontakt) lub skorzystaj z możliwości dodania nowej,
 • określ rolę kluczowego gracza (5), czyli rolę jaką wpisana w polu 4 spełnia w firmie kontrahenta. Czy jest osobą decyzyjną, czy może do działania wymaga zgody przełożonego? Role kluczowych graczy należy wcześniej stworzyć w sekcji Konfiguracja wybierając opcję Role kluczowych graczy,
 • pole Wartość (6) służy do określenia przewidywalnego przychodu z leada,
 • w sekcji Marża (7) podaj przewidywaną marżę. Pierwsze pole służy do wpisania wartości pieniężnej, drugie procentowej. Wystarczy wypełnić jedno z nich, drugie uzupełni się automatycznie,
 • Termin wykonania (8) służy do określenia przewidywalnej daty dokonania sprzedaży,
 • w polu Źródło (9) podaj sposób, w jaki pozyskałeś leada (np. strona www, rozmowa telefoniczna, wizyta klienta w siedzibie firmy). Źródła pozyskania leadów należy wcześniej stworzyć w sekcji Konfiguracja w Menu wybierając opcję Źródło,
 • wybierz wcześniej skonfigurowany Proces sprzedaży (10) z listy,
 • potwierdź stworzenie leada klikając w przycisk Dodaj (11), lub anuluj tworzenie wybierając Powrót (12).

Jak zarządzać leadem w 4Hero?

Zarządzanie leadem w 4Hero prowadzone jest za pomocą intuicyjnego i przejrzystego panelu. Aby go uruchomić należy wybrać w Menu w sekcji CRM opcję Leady (13), a następnie wybrać interesujący Cię lead z listy. Narzędzie to pozwala handlowcom zwiększać wydajność pracy oraz prognozować swój wynik w danym okresie czasu. Z kolei manager zarządzający zespołem sprzedaży jest w stanie skutecznie prognozować wynik całego zespołu, a także monitorować postępy podwładnych i przekazywać im wiedzę niezbędną do zwiększania skuteczności.

Zarządzanie leadami to również podstawa do analizy poszczególnych kanałów ich pozyskiwania. Dzięki odpowiednio przygotowanym raportom jesteśmy w stanie stwierdzić, które działania dają najlepsze efekty i na które warto zwrócić uwagę w celu zwiększania ilości spływających zapytań.

W panelu znajdziesz kilka podstawowych sekcji:

 • dane podstawowe (14), gdzie znajdują się wszystkie podstawowe informacje dotyczące leada, m.in. data utworzenia, nazwa kontrahenta, źródło, czy prognozy,
 • aktualny etap leada (15) wraz z opisem kolejnych kroków do przeprowadzenia oraz podglądem poprzedniego i następnego etapu.
 • okno notatek i zespołu (16), gdzie na poszczególnych kartach znajdziesz wszystkie związane z leadem notatki, zadania oraz przypisany do niego zespół,
 • aktywność leadu (17) – graficzne przedstawienie wszystkich prac prowadzonych na leadzie w rozbicu tygodniowym.
 • kluczowi gracze (18) – lista kluczowych osób działających z ramienia kontrahenta wraz z ich rolami i danymi kontaktowymi,
 • operacje na leadzie (19) – tutaj możesz dodawać notatki, delegować zadania i wysyłać maile do wszystkich osób związanych z leadem,
 • pliki (20) – w tym miejscu dodasz wszystkie pliki powiązane z leadem, które będą dostępne dla całego zespołu.

Zapraszamy do przetestowania modułu Leady w wersji demo 4Hero.

By |2018-05-28T09:55:28+00:0017 maja, 2017|CRM|0 Comments

Leave A Comment