Własne widoki


Otrzymuj dane tak jak najwygodniej dla Ciebie

Każdy ma swój preferowany styl pracy, zakres informacji które są dla niego istotne. 4Hero CRM umożliwia dostosowanie widoków wszystkich list w taki sposób, jaki jest najwłaściwszy dla każdego użytkownika. Możliwe jest również określenie wielu widoków i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.

Możliwości

  • Wybór istotnych/potrzebnych kolumn
  • Wiele widoków - szybki dostęp do właściwych danych
  • Wstępne filtrowanie - np. do analizy wybranych Handlowców
  • Elastyczne filtrowanie - do szczegółowej analizy informacji